Aktualności

Wytyczne sanitarne obowiązujące w Studio Industria od 08.06.2020

05.06.2020

 

Uprzejmie prosimy by przychodzić na trening na 10 min przed wyznaczoną godziną treningu. Pozwoli to na zminimalizowanie kontaktu z innymi grupami, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa nas wszystkich.

 

UWAGA

 

Osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) prosimy o rozważenie decyzji o korzystaniu z treningu online - poniedziałek i piątek godz. 18:00 do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

 


Wstecz